İnsan Kaynakları Politikamız

Genka ailesi olarak hızla gelişen ve değişen rekabet üstünlüğümüzün iyi bir takım çalışmasının sonucu olduğunun bilincindeyiz. Çalışanlarımızın sürekli gelişimine önem vererek, yüksek motivasyon ve performans ile sektörümüzde lider yapımızı korumayı hedeflemekteyiz.

Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız. Bu ilke; firmamızda iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ile eğitim seçimlerine kadar iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir.

Çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlayak kariyer planlamalarında doğru yönlendirmelerle motivasyonlarını ve verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak insan kaynakları yaklaşımımızın temel direğini oluşturmaktadır.

Başta bu politika olmak üzere; Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve ve sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

İş Başvurusu

İş başvurularınız için bu linke tıklayınız.
info@www.genkaklima.com.tr

İŞ İLANLARI

TOP